Typiske samarbeidsprosjekter

Vannbåren varme med væske/vann varmepumpe.
Varmepumpe Agder AS:
- gir kunden nødvendig informasjon om prosjektet.
- koordinerer prosessen, sammen med utbyggerfirma, husbygger, brønnborer, murer, snekker, rørlegger og elektriker.
- avslutter prosessen, starter opp det ferdige anlegget og gir kunden opplæring i bruk av anlegget.
- gir 5 års garanti i samarbeid med importør/produsent
- følger opp kunden i ettertid.

Vannbåren varme med luft/vann varmepumpe.
Varmepumpe Agder AS:
- gir kunden nødvendig informasjon om prosjektet.
- koordinerer prosessen, sammen med utbyggerfirma, husbygger, murer, snekker, rørlegger og elektriker.
- avslutter prosessen, starter opp det ferdige anlegget og gir kunden opplæring i bruk av anlegget.
- gir 5 års garanti i samarbeid med importør/produsent
- følger opp kunden i ettertid.