Framdriftsplan luft/vann kWsmart

Skjemaet under viser hvor i prosessen elektriker og rørlegger skal gjøre sin jobb. Skjemaet inneholder også beskrivelse av hva som skal gjøres.
Elektriker må i tillegg laste ned skjema for elektriker, som viser fotografi av koblinger for henholdsvis 230V og 400V anlegg.Klikk på skjemaet til venstre for å laste ned arbeidsplan for montering av luft/vann varmepumpen kWsmart.

Skjemaet viser hele prosessen med rekkefølge på arbeidet.