Vedlikeholdsavtaler

Ved å tegne vedlikeholdsavtale sikrer du at dine oppvarming- og kjølesystemer fungerer optimalt i hele anleggets levetid. Et velfungerende anlegg holder energiforbruket på et minimum og opprettholder den ytelsen anlegget er installert for. Det er også mulig å ha et anlegg uten vedlikeholdsavtale og bestille serviceoppdrag pr gang. Vi anbefaler imidlertid tegning av serviceavtale for anlegg som må fungere til enhver tid. Man kan velge i 3 nivåer for service i våre avtaler:
Nivå 1:
Årlig kontroll av anleggets tilstand (gjennomgang av logg, måling av effekt, sjekk for lekkasjer)
Utvidet garanti fra 12 til 36 måneder
Garantert respons ved feilsituasjoner på 8 timer innenfor normal arbeidstid*

Nivå 2:
Som for nivå 1
Årlig rens av varmevekslere
Garantert respons ved feilsituasjoner på 4 timer innenfor normal arbeidstid*

Nivå 3:
Som for nivå 1 og 2
Tilsynsoppgaver (rydding av snø/is, rengjøring av filtere etc..)

* Normal arbeidstid defineres fra kl 0800 - 1600 hverdager. Unntatt er helg og offentlige fridager