Vil du vite sparepotensialet for ditt næringsbygg?

Vi tilbyr nå våre kunder kartlegging av energibruk og beregning av sparepotensiale for deres næringsbygg. Eldre byggeskikk og utdaterte oppvarmingssystemer gjør at mange bedrifter taper store beløp hvert år i unødvendige fyringsutgifter. La oss bruke noen timer sammen med dere og vi vil kartlegge, vurdere, beregne og presentere bygningens potensiale for energisparing.
 
 
 
Kartleggingen vil gi følgende oversikt for dere:

- Sammenstilling av bygningens energibruk
- Beregning av normal for tilsvarende bygg (Norsk Standard 3032)
- Forslag til tiltak og sparepotensiale
- Nåverdi av eventuell investering (investering, besparelser, driftsutgifter)
- Uforpliktende i forhold til investeringTa kontakt for å avtale gjennomgang av ditt (dine) forretningsbygg.