Referanser


APL (Advanced Production and loading systems)
Andre leverandører hadde hevdet at kjøling ikke var mulig i brakkeriggene på Hisøy. Men pga Toshibas små høy vegg innedeler, fant vi en løsning som fungerer svært godt, og som samtidig er rimelig i anskaffelse.
Vi har til nå installert 15 ulike anlegg for APL på Hisøy.

Netcom
Vi har vært fast leverandør til Netcoms basestasjoner, der kjøling er Netcoms hovedbehov. Her har det blitt installert ulike Toshiba digital invertere, både med takmodeller og høy vegg modeller.
Vi har dessuten i flere år hatt 24 timers vaktordning for Netcoms basestasjoner i vårt distrikt.

Spenst Arendal
Hos Aust-Agders største treningsstudio, Spenst Arendal, har vi installert Toshibas luft-vann varmepumpe "kilowattsmart". Dermed vil deres utgifter til produksjon av dusjvann reduseres betydelig. Denne investeringen vil gi ca 40 000 kroner spart hvert år. Investeringen er da nedbetalt på ca 2,5 år.

I spinningsalen var det et stort kjølebehov. Dette er nå tatt hånd om med en Toshiba superdigital inverter 1402 med 4-veis takkassett.

Arendal Trykk
Hos Arendal Trykk var det behov for både kjøling og oppvarming. For maksimal varme-/kjølefordeling installerte vi en 4-veis takkassett mot en Toshiba digital inverter 1402 - 16,5 kw varmepumpe.

Tellefsdal industrier og Tellefsdal kjetting
Hos Tellefsdal var hovedbehovet kjøling i kontoravdelingene. Ved å kombinere Toshibas enkelt- og dobbelssplitt varmepumper har de i dag et topp inneklima selv på de varmeste sommerdagene. I tillegg sørger varmepumpene for sterkt reduserte fyringsutgifter i fyringssesongen.

Vegusdal Nærkjøp
Hovedbehovet var her kjøling i de varmeste sommermånedene. Vi tilpasset Toshibas Superdigital inverter 1402, slik at den fikk 2 stk høy vegg innedeler. Dermed fikk vi topp sirkulering i hele butikken.
Selv med full kjøling sparer Vegusdal Nærkjøp strøm i sommermånedene. Dette er fordi luftkjølingen gjør kjøle- og frysediskenes jobb enklere. I tillegg får de store reduksjoner i hele vintersesongen, da de nå fyrer med varmepumpe.

Arendal kommune
Vi har montert flere ulike anlegg for Arendal kommune. Et av de mest spennende prosjektene er kanskje anlegget ved pumpestasjonen på Rore. Rommet er nesten 10 meter høyt. Dermed behøvdes en kanalmodell for å unngå varmepute oppe og kulde nede.
En Toshiba Superdigital inverter 802 med kanalmodell ble koblet til det 40 år gamle ventilasjonsanlegget. Utedelen står plassert i råvannsinntaket, for å utnytte energien fra den enorme mengden vann som passerer der.

Vegårshei kommune, Froland kommune og Åmli kommune
Vi er svært stolte av vår leveranse til kommunal sektor. I en styrtrik stat har vi kommuner uten særlig investeringsbudsjett.

Kravene fra teknisk avdeling var derfor at energisparingen måtte være så stor at den dekket hele leasingutgiften, - slik at hele investeringen ble nedbetalbar over driftsbudsjettet. Vår utfordring ble først å kunne dokumentere våre påstander. Dermed utarbeidet vi en kalkulator som slo sammen resultatene fra SINTEF sin rapport om ulike bygg i Norge (fra 2007) og SP sin uavhengige varmepumpetest (fra 2007).

Resultatet er blitt at et betydelig antall varmepumper er blitt montert i store og middels store lokaler. Her er noen eksempler på utførte oppdrag:

Stallen på Frolands verk: 2 stk Toshiba super digital invertere - 1102 tak og 802 høy vegg
Vegårshei sykehjem: Toshiba super digital 1402 fireveis takkassett, samt flere mindre anlegg
Nelaug skole/grendehus: Toshiba super digital inverter 1102 tak, samt Toshiba Polar 16.
Vegårshei kommunestyresal: 2 stk Toshiba daiseikai 16

Alle disse investeringene vil gi særdeles store energisparinger for kommunene.


Montasjearbeid for Arendal kommune, der vi spesialtilpasser en Toshiba 800 Super digital inverter kanalmodell inn på et ventilasjonssystem fra 1970-årene. Utedelen er plassert i råvannsinntaket fra Rorevann og tar dermed varmeenergi fra et rom som aldri holder minusgrader.

Agder Energi Nett- med nøyaktig måling av energisparing.
Mange har kun omtrentlige målinger av sitt forbruk. Vår kunde Agder Energi Nett, derimot, utfører særdeles nøye målinger. Deres målinger tar dessuten hensyn til differansen i temperaturendringer fra år til år (GD-korrigert energiforbruk). Vi har montert Toshiba varmepumper på flere av deres trafostasjoner. Tallene nedenfor er fra Fjære trafostasjon, der varmepumpene er montert på kontorer, kantine og varmlager.

Tabellen viser endring i energiforbruk for januar 2008 og januar 2009. De andre fyringsmånedene viser tilsvarende resultat.

Strømforbruk januar 2008
31486 kWh
Strømforbruk januar 2009
22778 kWh
Sparing i januar måned 8708 kWh
Prosentvis sparing
27,7%
Sparing pr år (80øre/kWh i 7,5 mnd)
52240 kr
Investering
95 000 kr
Nedbetalingstid for hele investeringen (eks. renter)
1,8 årMed en større investering på Fjære vil energisparingen bli vesentlig høyere.