Leasing

Dersom din virksomhet ikke har avsatt midler til oppgradering av varme eller kjøleanlegg, vil det ofte være lønnsomt å finansiere investeringen med leasing. I tillegg til investeringens positive effekt på innemiljø og trivsel, vil den jevne besparelsen over tid faktisk gi en positiv nåverdi på hele investeringen.

En varmepumpeløsning til 100 000 kroner vil typisk koste ca kr 2300,- pr mnd, over 5 år.

Dermed blir det ingen ekstra utgifter, men tvert i mot gevinst fra dag en - samtidig som du og dine kolleger umiddelbart kan nyte det gode inneklimaet, sommer som vinter.

Våre samarabeidspartnere på finansiering er: