Lager, verksteder og produksjonslokaler

Lager, verksteder og produksjonslokaler krever mye energi selv ved moderate krav til innetemperatur. Enten lokalet i dag oppvarmes med olje, strøm, pellets eller ved, så vil kostnadene være svært høye. Vi ser derfor en kraftig vekst i montering av større meget lønnsomme varmepumpeanlegg som i tillegg gir økt trivsel for dem som arbeider i et godt innemiljø.
I de fleste tilfeller vil luft-luft varmepumper være best egnet. Det er likevel viktig at man velger næringsmodeller og ikke boligmodeller. Her er det mulighet for anlegg med opp til flere hundre innedeler koblet mot en utedel.

Innedeler finnes i et utall varianter for tak, vegg, kanal og gulvmontasje.

Dersom man har vannbåren varme i gulv eller radiatorer, kan også luft/vann og væske/vann varmepumper være aktuelt.