Kontorer og kontorlandskap

Kontorlokaler må ha en jevn temperatur både sommer og vinter for å holde god trivsel og høy effektivitet. Enten bygget idag har elektrisk- eller oljeoppvarming så er dette svært kostnadskrevende. Vi ser derfor en kraftig vekst i montering av større meget lønnsomme varmepumpeanlegg.
I de fleste tilfeller vil luft-luft varmepumper være best egnet for oppvarming og kjøling av kontorlokaler. De gir et godt innemiljø og er kostnadseffektive i forhold til investering. Her er det mulighet for anlegg med opp til flere hundre innedeler koblet mot en utedel. Innedeler finnes i et utall varianter for tak, vegg, kanal og gulvmontasje.

Ved bruk av kraftige varmepumper har man også mulighet for lange rørstrekk og dermed diskrete plasseringer.

Bildet viser en Toshiba SDI fireveiskassett. Denne innedelen fordeler luften i fire retninger og skjules helt når den felles inn i taket.