For næringsbygg

Det er lite håp for at energiprisene vil synke. Det betyr at om ditt næringsbygg varmes opp med strøm, olje, ved, pellets eller flis, så vil energiutgiftene stige i tiden fremover. Våre løsninger gjør at man bruker mindre energi uten å redusere komforten. Mange blir overrasket over hvor mange alternative løsninger som finnes for oppvarming med varmepumpe.
Gjennom samarbeid med oss kan du alltid forvente god oppfølging gjennom:
  • God rådgivning
  • Grundig planlegging
  • Stilrene løsninger
  • Presise leveranser
  • Høy produktkvalitet
  • Høy tilgjengelighet
  • Gode vedlikeholdsavtaler
Næringsbygg er annerledes enn privatboliger og krever derfor andre oppvarmingsløsninger enn boliger. Vi leverer varmepumper eller ren aircondition med ubegrenset antall innedeler koblet opp mot en eller flere utedeler, ulike kjølere, samt spesialtilpassede løsninger for den enkelte bedrift.