Vedlikeholdsavtaler

Vi anbefaler at borettslaget velger følgende vedlikeholdsavtale:
  • Varmepumpe Agder foretar full servicegjennomgang på hele anlegget hvert andre år.
  • Varmepumpe Agder foretar sjekk av anlegget i perioder med ekstremvær. Om nødvendig fjerner vi is/snø, slik at komforten og energisparingen hele tiden er optimal for den enkelte beboer.