Gamle radiatoranlegg

Eldre radiatorer er ofte ineffektive fordi de er fylt opp med skitt gjennom årenes løp. Dermed er man avhengig av unødig høy turtemperatur på vannet for å oppnå komfort i boligen. Det gjør igjen at fyringsregninga er unødig høy. Når det har gått en del år bør man derfor koste på seg en rens av hele radiatoranlegget.
Vær oppmerksom på at lekkasje kan oppstå under renseprosessen, fordi skitten løsner og en sprekk kan komme fram i dagen. Dette vil medføre ekstra kostnad for eier, enten i form av reparasjon eller bytte av radiator.