Felles varmepumpeanlegg til radiator

Boligblokker med radiatorer vil oppnå en betydelig reduksjon i fyringsutgiftene ved å bruke varmepumpe til å varme leilighetene.
  • Ved større anlegg er ofte løsningen å velge energibrønn. Dvs vi borer et gitt antall brønner og kobler dette til væske/vann varmepumpe. Væske/vann leveres i alle størrelser.
  • Dersom det ikke er areale nok til boring, er luft/vann varmepumpe løsningen. Luft/vann finnes også i alle størrelser opp i megawattformatet og klarer derfor jobben selv med store bygg.