Daglig tilsyn

For den enkelte beboer er det kun nødvendig å rense støvfiltre en gang i måneden. Dette tar et minutt.
Med en vedlikeholdsavtale er det ikke nødvendig å tenke på noe for vaktmestertjenesten heller. Vi sørger for at anlegget får det tilsyn som er nødvendig.